Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în Industrie


 

The manuscript should be sent to the editorial board.


Address:
The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati.
Fascicle IX. Metallurgy and Materials Science


“DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI
Faculty of Engineering
111, Domneasca Street,

800201, Galati, Romania
Tel. 004-0336 130223,

fax: 004-0236 460754,
email: mbordei@ugal.ro
URL: www.ugal.ro