LABORATOR DE ANALIZA STRUCTURALĂ A MATERIALELOR,

Sala AN 213

- analiza macrostructurii și microstructurii materialelor;

 - determinări metalografice cantitative;

- caracterizare straturilor superficiale privind morfologia, porozitatea, și grosimea de strat .


LABORATOR PENTRU obȚinerea și analiza materialelor și A FACTORILOR DE  mediului, sala AN215

- teste privind comportarea la coroziune a materialelor prin metode electrochimice și chimice;

- analiza compoziției chimice a materialelor metalice și nemetalice.


LABORATOR PENTRU ANALIZA PROBELOR

DE SOL și APĂ, sala an 011

Analize:  pH apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; temperatură; materii totale în suspensie MTS;  CCOCr;  Amoniu;  azotați; azotiți; azot total; fosfați; fosfor total;  sulfați;  sulfuri – metoda spectrofotometrică; CBO5 - analiza instrumentală;  Analiza bacteriologică (coliformi, streptococi); cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalino-pământoase; oxigen dizolvat; Cr6 – metoda spectrofotometrică; pH sol; umiditate sol; metale grele din sol; analiză metale din pulberi.


 LABORATOR MOBIL PENTRU DETERMINAREA

POLUANȚILOR DIN APE

Analize: pH, temperatură apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; materii totale în suspensie; CCOCr; amoniu; azotați, azotiți, azot total; fosfați, fosfor total; sulfați, sulfuri – metoda spectrofotometrică; cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalino-pământoase; oxigen dizolvat; Cr6 – metoda spectrofotometrică.

LABORATOR MOBIL PENTRU DETERMINAREA

 POLUANȚILOR DIN Aer

Analize: - amoniac (NH3) - valoarea medie zilnică; NH3 - valoarea medie scurtă (30 de minute); SO2 - valoarea medie zilnică; SO2 - valoarea medie orară; NO2 - valoarea medie orară; H2S - valoarea medie zilnică; H2S - medie scurtă durată (30 minute); CO - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; O3 - valoarea medie orară; O3 - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; PM 10 - valoarea medie zilnică; PM 2,5 - valoarea medie zilnică; Pulberi totale în suspensie-media scurtă (30 min); compuși organici volatili (COV) - măsurătoare pe component.


LABORATOR PENTRU MONITORIZAREA PARAMETRILOR

VIBRO-ACUSTICI și RADIAȚII, sala AN 016

 

Analize: Nivel de zgomot; Determinări beta globale; Determinări alfa globale; Determinare doza gamma în aer (valoare medie pe 24 ore).