PROIECTE DE CERCETARE DERULATE IN ULTIMII CINCI ANI

 1. TEHNOLOGIE INTEGRATA DE OBTINERE A UNOR SURSE ENERGO-TEHNOLOGICE NECONVENTIONALE UTILIZATE CA MATERII PRIME LA  ELABORAREA OTELURILOR,Proiect CEEX , Contract 233/2006-2008, responsabil prof. dr. ing. Nita Petre Stelian

 

2. MONOLITICE REFRACTARE SPECIALE PENTRU MEDII REDUCĂTOARE ÎNTĂRITE PRIN PARTICIPAREA NANOPARTICULELOR,Proiectul CEEX contract nr.5830/2006-2008, responsabil prof. dr. ing. Ciocan Anisoara.

 

3. INTEGRATED MONITORING OF ENVIRONMENTAL MEDIA(AIR,WATER,SOIL) IN THE LOWER DANUBE EUROREGION, GALATI-CAHUL AREA, Proiect Phare Tacis, 2006-2008, responsabil prof. dr. ing. Munteanu Viorel.

 

4. DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA LABORATORULUI DE MONITORIZARE INTEGRATA A FACTORILOR DE MEDIU (AER, APA,SOL,)IN EUROREGIUNEA DUNAREA DE JOS –ZONA GALATI-CAHUL, Proiect Phare Tacis, 2008 - 2009. responsabil prof. dr. ing. Munteanu Viorel

 

5. TEHNOLOGII NOI DE FABRICAŢIE PENTRU PRODUSELE PLATE DIN OŢELURI SPECIALE CU VALOARE ADĂUGATĂ RIDICATĂ, Proiect PNII - PARTENERIATE, CONTRACT NR. 71012/2007-2010,responsabil prof. dr. ing. Radu Tamara

 

6. TEHNOLOGII AVANSATE SI ECOLOGICE DE REALIZARE A MATERIALELOR DE PROTECTIE PENTRU IMBUNATATIREA REZISTENTEI LA COROZIUNE – ECOVER Proiect PNII –INOVARE, CTR. NR.142/2008-2011,responsabil prof. dr. ing. Radu Tamara

 

7. Cresterea calitatii în formarea cercetatorilor pe baza de programe doctorale îmbunatatite prin parteneriat (PhD EXPERT),Grant POSDRU/21/1.5/G/19524/2009-2011, Domeniul major de interventie 1.5 “Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetarii”, director grant prof. dr. ing.Vlad Maria

 

PROIECTE DE CERCETARE Și expertizA IN DERULARE

 

1. Analize de laborator si verificarea conformitatii fluxurilor de deseuri depozitate si tratate  la S.C. Remat Tulcea, contract nr.85/2012-2016, responsabil prof. dr. ing. Munteanu Viorel;

 

2. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU(AER, APA, SOL), MASURAREA PARAMETRILOR VIBRO-ACUSTICI SI A RADIATIILOR DIN MUNICIPIUL GALATI, contract nr. 34/2012-2014, responsabil prof. dr. ing. Munteanu Viorel;

 

3. Program INOVARE contractul  nr. 22 DPST/2013-2015, titlul: Tehnologii pentru  obtinerea benzilor subtiri din oțel cu valoare adaugata ridicata prin acoperire chimica cu aliaje de nichel și compozite in matrice de nichel, Acronim NICOVER, responsabil contract prof. dr. ing. Radu Tamara.