CENTRUL DE CERCETARE

CALITATEA MATERIALELOR ȘI  A MEDIULUI


Centrul de cercetare CALITATEA MATERIALELOR ȘI  A MEDIULUI a obținut acreditarea CNCSIS în anul 2002,  atestată de certificatul nr. 51 CC B/14. 05.2002. 

Tendințele actuale pe plan mondial în domeniul Ingineriei Materialelor sunt îndreptate în direcția obținerii de noi materiale, cu caracteristici speciale, care să corespundă unor criterii de performanță în funcționare, obținute cu consumuri reduse de materii prime și  energie pe bază de tehnologii de proces curate. În acest context problematica cercetării fundamentale și  contractuale a centrului de cercetare  este direcționată pe obținerea de noi materiale și  perfecționarea celor  existente, având în vedere reducerea drastică a poluării mediului înconjurător și  reciclarea deșeurilor rezultate . Activitatea de cercetare este susținută de un colectiv de specialiști în domeniul procesării materialelor și  protecției mediului și  de o dotare modernă a laboratoarelor centrului.