LABORATOARE ŞI INSTALAŢII PILOT

 PENTRU CERCETARE ŞI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ,  

SMM 1 SMM2 (hala de metalurgie)

 

Dotări: cuptor basculant compact cu creuzet; cuptor cu inducție cu creuzete interschimbabile 2; 5; 10 kg; cuptor de încălzire cu flacără cu vatră fixă; cuptoare electrice cu bare de silită tip Automatica; instalație de tratament termic în strat fluidizat (ITTSF tip INTEC SA.); instalație de nitrurare ionică (tip INTEC SA); mașina de încercare la fluaj cu patru posturi; minilaminor de laborator duo reversibil pentru table și benzi.

 

Activități: Procedee și tehnologii neconvenționale și alternative pentru procesarea materiilor prime și a materialelor metalice și nemetalice ; cercetări privind modelarea structurii și a comportamentului solidului deformabil; modelarea și optimizarea proceselor metalurgice; tehnologii de obținere și procesare a materialelor.

 

 

 

 

 

Cuptor basculant cu creuzet, temperatura maxima 12000C

cuptor cu inducție, temperatura maxima 16000C

 

Laser cu impulsuri