LABORATOR MOBIL PENTRU DETERMINAREA

POLUANTILOR DIN APE

 

Dotări : analizor automat multiparametric (Model: aquatest + MO); analizor automat pentru amoniu (Model: aqua Monia); analizor automat pentru fosfați (Model: aquaFos); turbidimetru portabil (Model:2100P); multiparametru portabil (Model: SENSION 2); sonar (Model: Sonarmite – SC900); dipmetru (Model: WAG-WE50158); sistemul de achiziție de date.

Analize: pH, temperatură apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; materii totale în suspensie; CCOCr; amoniu; azotați, azotiți, azot total; fosfați, fosfor total; sulfați, sulfuri – metoda spectrofotometrică; cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalino-pământoase; oxigen dizolvat; Cr6 – metoda spectrofotometrică.

 

     

Laboratorul mobil 

  

Anexe laborator mobil