LABORATOR MOBIL 

PENTRU DETERMINAREA POLUANTILOR DIN Aer

 

Dotări:  analizor de dioxid de sulf (SO2) și hidrogen sulfurat (H2S)(Model: AF22M); analizor de oxizi de azot (NO, NO2, NOx) și amoniac (NH3)(Model: AC32M); analizor de monoxid de carbon (CO) (Model: CO12M); analizor de ozon (O3) (Model: O342M); analizor de compuși organici volatili (VOC) (Model:VOC71M); spectrofotometru portabil (Model:DR2800) + Cutie transport; calibrator (Model: LNI); captator de particule PM10, PM2,5 și TSP (Model: ISAP1050e); stație meteorologică (viteza vântului, temperatură, umiditate relativă, radiații solare, precipitații, presiune atmosferică); sistem de achiziționare și prelucrare digitală a datelor; grup electrogen (Model: RT-PG 5000 DD); software pentru dinamica fluidelor, transfer de masă și căldură (CFD-FLUENT).

 

Analize: - amoniac (NH3) - valoarea medie zilnică; NH3 - valoarea medie scurtă (30 de minute); SO2 - valoarea medie zilnică; SO2 - valoarea medie orară; NO2 - valoarea medie orară; H2S - valoarea medie zilnică; H2S - medie scurtă durată (30 minute); CO - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; O3 - valoarea medie orară; O3 - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; PM 10 - valoarea medie zilnică; PM 2,5 - valoarea medie zilnică; Pulberi totale în suspensie-media scurtă (30 min); compuși organici volatili (COV) - măsurătoare pe component.

 

 

 

Laboratorul mobil pentru determinarea poluanților din aer