LABORATOR PENTRU 

obtinerea si analiza materialelor si A FACTORILOR DE  mediului, 

sala AN215

 

Dotări: stand de obținere a materialelor speciale pe cale chimica si electrochimica, potențiostat pgp 201, spectometru cu raze X, analizor multiparametru PH/COND 720, agitator mecanic digital, nișă laborator R-OPTIMAL, distilator TS 3,5L, balanțe electronice, microscop cu preluare digitala a imaginii si soft de prelucrare  Optica.

Activități derulate in laborator: Obținerea de straturi cu proprietăți speciale, prin depuneri termice, chimice, electrochimice și prin difuze; obținerea de straturi compozite si nanocompozite; cercetări privind comportarea la coroziune a materialelor prin metode electrochimice si chimice; analiza compoziției chimice a materialelor metalice si nemetalice, analiza apelor reziduale si a solurilor poluate; cercetări privind depoluarea si valorificarea superioara a unor deșeuri industriale si menajere; cercetări privind tratarea apelor reziduale si a solurilor poluate.

 

Potențiostat pgp 201

Spectrometru fluorescent cu raze X

 

 

 

 

Etuva de laborator Tip R-OPTIMAL

 

 

Turbidimetru portabil

 

 

Agitator mecanic

 

Stand de electrodepunere

Analizor multiparametru PH/COND 720