LABORATOR PENTRU ANALIZA PROBELORDE SOL ŞI APĂ, 

Sala an 011

 

Dotări:spectrofotometru UV-VIZ/VIZ (Model: DR 5000); trusa portabilă pentru microbiologie; aparat pentru determinarea CBO5; termostat LT200 HACH LANGE monobloc; termostat pentru determinarea CCOCr (Model: HT 200S); sonde de prelevare apă și sol (Model: Burkle); mineralizator; balanţă analitică (Model: ALT 220-4NM); balanţă tehnică (Model: PLT 2500-2M); etuvă termoreglabilă (Model: ED 53); plită cu agitator magnetic (Model: SLK 6); analizor portabil prin fluorescență de raze X (Model: Alfa); nișă chimică (Model: MA902050M); pachet de soft de inginerie profesional pentru simulare debite, valuri, sedimente si ecologie in râuri, lacuri, estuare, golfuri si mare (Model: Mike 21 ELP).

Analize:  pH apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; temperatură; materii totale în suspensie MTS;  CCOCr;  Amoniu;  azotați; azotiți; azot total; fosfați; fosfor total;  sulfați;  sulfuri – metoda spectrofotometrică; CBO5 - analiza instrumentală;  Analiza bacteriologică (coliformi, streptococi); cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalino-pământoase; oxigen dizolvat; Cr6 – metoda spectrofotometrică; pH sol; umiditate sol; metale grele din sol; analiză metale din pulberi.

 

          

   

Spectrofotometru UV-VIZ/VIZ (Model: DR 5000)

Plită cu agitator magnetic (Model: SLK 6);

 

Balanța analitica AS110/C/2

Spectrometru fluorescent 

cu raze X