A. Domeniul ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI


COMPETENȚE

1. Studiul proceselor de generare a poluanților in industria obținerii materialelor metalice;

2.  Determinarea de metale grele din aer, ape si soluri poluate;

3.  Controlul poluării aerului (SO2 , NOX, H2S,CO, ozon, compuși organici volatili, pulberi in suspensie);

4.  Implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor solide ;

5.  Obținerea de energie termica si electrica prin valorificarea materialelor organice refolosibile;

6.  Valorificarea materialelor refolosibile din siderurgie pe baza principiului BAT;

7. Reciclarea materialelor metalice si nemetalice refolosibile din industrie sau  din deșeuri municipale solide;

8. Modelarea matematică a pierderilor de căldură la transportul metalului lichid într-un combinat metalurgic integrat;

9. Valorificarea cu grad mare de eficientă a deșeurilor combustibile din siderurgie;

10. Valorificarea deșeurilor mărunte și pulverulente rezultate în procesele siderurgice;

DIRECȚII DE CERCETARE

 

1.   Gestionarea si monitorizarea principalilor factori de mediu in industrie sau in localități;

2. Tratarea apelor reziduale si a solurilor poluate din zonele industriale;

3.  Valorificarea superioara a unor deșeuri industriale (zguri metalurgice, cenuși, var, șlam, nisipuri uzate, materiale refractare, etc.) si a deșeurilor menajere in industria materialelor pentru construcții;

4.  Introducerea de noi tehnologii nepoluante în industria metalurgica si in uzinele cocso-chimice;

5.  Valorificarea cu grad mare de eficientă a deșeurilor combustibile din siderurgie;

6.  Cercetări privind procesarea și valorificarea deșeurilor din aluminiu;

 


B.  Domeniul INGINERIA  SUPRAFEȚELOR

 

COMPETENȚE


1. Analiza comportării la coroziune prin metode chimice și electrochimice;

2.  Caracterizare straturilor superficiale privind aderența, porozitatea, grosimea, rezistenta la uzură, deformabilitatea etc.;

3. Obținerea de straturi de metale și aliaje pe suport de oțel prin diverse metode: chimice, electrochimice, termice, placare etc.

4. Obținerea de straturi din  materiale avansate (compozite, nanocompozite, cu diverse proprietăți funcționale. );

5. Obținerea de straturi cu proprietăți speciale (electrice, magnetice, extradure, rezistente la coroziune, biocompatibile, rezistente la temperaturi înalte, etc.);

6.  Analiza structurala a straturilor.

DIRECȚII DE CERCETARE

 

1.     Tratamente termochimice convenționale si neconvenționale

2.     Obținerea de straturi anticorozive pe suport de oțel prin depuneri termice , electrochimice și prin difuzie.

3.     Obținerea de straturi compozite si nanocompozite

4.     Obținerea de straturi cu proprietăți speciale( magnetice, electrice, rezistente la temperaturi înalte, rezistente la uzura.)

5.     Tratamentul cu laser al suprafețelor.

 C. Domeniul INGINERIA  MATERIALELOR

 

COMPETENTE


1. Procesarea materialelor;

2. Modelarea structurii și a comportamentului solidului deformabil;

3.  Analiza macrostructurii a microstructurii și structurii fine a materialelor;

4. Modelarea și optimizarea proceselor metalurgice;

5. Tehnologii de obținere a materialelor;

 

DIRECTII DE CERCETARE

 

1.     Transformări fizica-chimice și structurale la punerea în formă și la tratamentele termice ale materialelor metalice de uz general și a celor cu proprietăți speciale

2.     Obținerea de materiale compozite rezistente la temperaturi înalte

3.     Cercetări privind comportarea la coroziune a unor oțeluri și suduri în medii industriale agresive.

4.     Optimizarea proceselor și tehnologiilor metalurgice pentru creșterea calității produselor și a performanțelor de mediu.

5.     Corelații structură proprietăți în caracterizarea materialelor metalice

6.     Procedee și tehnologii neconvenționale și alternative pentru procesarea materiilor prime și a materialelor metalice și nemetalice