Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în IndustriePublicaţii

Cărţi

Lucrări publicate în reviste cotate ISI

Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date

Brevete de invenţie

Rapoarte tehnice/Alte lucrări