Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în Industrie        Oferta educaţională:

 

LICENȚĂ

Ingineria și protecția mediului în industrie  - Plan de învățământ  

 

MASTER

Calitatea mediului și dezvoltare durabilă - Plan de învățământ  

Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză) - Plan de învățământ