Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în IndustrieOferta educaţională:

 

LICENȚĂ

Ingineria și protecția mediului în industrie (FIMM) - Plan de învățământ  

Ingineria securității în industrie - Plan de învățământ  

 

MASTER

Calitatea mediului și dezvoltare durabilă - Plan de învățământ  

Dezvoltare durabilă și securitate în industrie - Plan de învățământ